Gorona del Viento

Gorona del Viento är det unikt kombinerade vind- och vattenkraftverket på ön El Hierro, vilket är anledingen till att det är den första helt självförsörjande ön med förnybara källor. Installationen driver även avsaltningsanläggningar som tillhandahåller färskvatten till lokalbefolkningen.

 

Så fungerar Gorona del Viento

  1. Vindturbinerna genenerar el
  2. Överskottselen pumpar upp vatten
  3. Vattnet släpps ut vid stilla vind
  4. Vattenkraften genenerar el

“Enligt ministeriet för industri, turism och handel hoppas El Hierro bli den första ön i världen som är självförsörjande för elektrisk energi. Detta kommer att uppnås genom ett projekt på 54 miljoner euro som kombinerar en vindkraftspark på över 11 megawatt med två vattenkraftprojekt.”

Gorona del Viento – “En installation vars mål är att förse ön med el från rena och förnybara källor som vatten och vind.”

Den officiella invigningen av detta vatten- och vindkraftprojekt tog plats år 2015. Projektet startades av det lokala Gorona del Viento El Hierro-konsortiet, med ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen. Det består av fem E-70 vindkraftverk som kan producera 11,5 megawatt vindkraft, för att leverera el till cirka 11 000 invånare, ett antal turister och tre avsaltningsanläggningar för vatten.

Det geniala hybridsystemet av vind- och vattenkraft lagrar överskott från vindkraften genom att pumpa vatten 700 meter upp till en krater i en utdöd vulkan. När vindarna är lugna, eller när efterfrågan överstiger utbudet, släpps vatten ut från kratern för att generera 11,3 MW el, vilket fyller en mindre konstgjord bassäng längst ner i den utdöda vulkanen. Vattnet i den nedre bassängen pumpas sedan tillbaka upp till den övre behållaren när det finns överflödig vindkraft.

Hybridvind/hydro-systemet med sluten slinga förväntas spara ungefär 4 miljoner dollar per år (beräknat med oljepriser januari 2011) som tidigare har använts på att importera cirka 40 000 fat råolja årligen och försöker göra ön helt självförsörjande för elektrisk energi.

2016 var det första hela året för kraftverket och det nåddes 40,7% av den totala efterfrågan, vilket minskade förbrukningen av diesel med 6 000 ton. 2017 steg andelen till 46,5%. I början av 2018 täckte El Hierro hela elbehovet mellan 25 januari och 12 februari med sin förnybara resursbas, vilket undviker användning av förorenande energikällor i mer än 560 timmar 2018 – och totalt nästan 2000 timmar sedan det började fungera.

Tillbaka till ön El Hierro

Läs mer